עובשה תדיח

ךתעדל המל
רפסל רפס ףידעי
אלו םיזר םישנא הרשע
?ןמש דחא שיא

חולשל ןתינ תובושת
ילש ליימיאל
orna_l@bsgolan.org.il
התיכו חלושה םש ןייצלו

החלצהב
הנרוא

תורומש © תויוכזה לכ
ןטול הנרוא י"ע הנבנ רתאה
04-6767925 - סקפ 04-6763120 - ןופלט
מידענות צומחת בסביבה ירוקה מי רוצה להיות מליונר ירושלים עיר המלוכה והמקדש מסעי בני ישראל במדבר מגלי עולם דיסק מחזור ו'בנים -תשס דיסק מחזור ו'בנים -תשס מליונר הגולן הקישורים שלנו